Licencja

Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

CEIDG

Wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

NIP

Dokument potwierdzający Numer Identyfikacji Podatkowej.

REGON

Zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON.

Polisa OCP i kabotaż

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników w krajowym i międzynarodowym ruchu drogowym.